Velum Motor

Ett enkelt och bra skydd för elmotorer

Velum MOTOR är lösningen som är designad för att skydda elmotorer. Den består av ett patenterat system med återanvändbar hållare i PP, med magnet och O-ringsfäste som ingår i förpackningen, och ett polyesterfilter.

Velum MOTOR är lätt att montera på fläkten av alla typer av elmotorer och ger många fördelar:

• Det skyddar dina investeringar i maskiner och utrustning.

• Det skyddar motorns livslängd genom att hålla kylslitsarna och motorkroppen rena.

• Det minskar underhållskostnaderna.

• Ingen stilleståndstid tack vare enkel montering och byte av filter.

• Det skyddar arbetarnas hälsa. Motorfläktarna säkerställer faktiskt luftcirkulationen. Velum MOTOR-filtret fångar upp skadliga partiklar och förhindrar att de släpps ut i miljön.

• Visuella kontroll får dig att förstå när filtret behöver bytas, för att alltid garantera tillräckligt luftflöde.

Varje låda av Velum Motor innehåller:
1 hållare, 1 O-ring och 12 filter.

Finns i 8 storlekar:
300 mm – 260 mm – 230 mm – 200 mm – 175 mm – 150 mm – 120 mm – 100 mm

Velum Motor

TELEFON

0320-740 10

TELEPHONE

0320-740 10