Velum

Ett enkelt och bra skydd för produktionsmaskiner

Alla industrimaskiner kräver konstant underhåll och regelbundet byte av filter för att fungera korrekt och garantera maximal produktivitet. Brådskande produktion som inte tillåter maskinstopp, brist på specialiserad arbetskraft eller glömska tillåter inte alltid att filterbyten kan utföras regelbundet.

Det patenterade Velum-systemet har framtagits speciellt för elektroniska maskiner. Det sätts på utsidan direkt över inloppsgallret till produktionsenhetens ventilations- och kylsystem. Efter uppsättningen samlar och behåller Velum de oljiga partiklarna i nonwoven materialet. På så sätt säkerställer det att flödet av ren luft kommer in i maskinen samtidigt som det skyddar det interna filtret.

Velums kontroll före byte är visuell: när Velum skyddsfiltret är täckt av förorenande ämnen måste du byta ut det. Velum kan bytas ut på några sekunder och du behöver ingen specialiserad arbetskraft, vilket undviker stillestånd och minskar underhållet och extra produktionskostnader på grund av interna filterbyten.

Velum är lätt att montera med hjälp av magneterna på paketet och magnetstängerna för att hålla filtret på plats detta gör det möjligt att effektivt planera skyddet av alla industriella maskiner: skriv bara i lämpligt utrymme datumet för det senaste bytet och namnet på operatören som utförde det, detta för att undvika stillestånd eller haveri för att man inte bytt filter.

För att säkerställa maximal effektivitet hos dina maskiner, byt ut Velum en gång i veckan.

En Velum paket består av 110 ark: för ungefär 50 öre per dag skyddar du din maskin i ca. två år.

Finns i 5 bredder:
600 mm – 500 mm – 400 mm – 300 mm – 200 mm

Velum

Installation

Velum Installation

Byte

Velum Byte

TELEFON

0320-740 10

TELEPHONE

0320-740 10