Velum Air XL

Ett enkelt och bra skydd för kompressorer

Velum AIR finns nu även i XL-versionen för störremaskiner.

Det patenterade Velum AIR XL-systemet, med sitt tjockare, mindre porösa nonwoven material är designat för att säkerställa bättre luftflöde och förhindra överhettning, och är speciellt designat för kompressorer, kylsystem och värmeväxlare.

Efter montering samlar och håller Velum AIR XL damm och smuts i nonwoven materialet och säkerställer ett normalt intag av frisk, ren luft i
maskinen.

Velum AIR XL´s kontroll före byte är visuell: när Velum skyddsfiltret är täckt av förorenande ämnen måste du byta ut det. Velum kan bytas ut på några sekunder och du behöver ingen specialiserad arbetskraft, vilket undviker stillestånd och minskar underhållet och extra produktionskostnader på grund av interna filterbyten.

Velum AIR XL är lätt att monter med hjälp av magneterna på paketet och magnetstängerna för att hålla filtret på plats. Detta gör det möjligt att effektivt planera skyddet av alla industriella maskiner: skriv bara i lämpligt utrymme datumet för det senaste bytet och namnet på operatören som utförde det, detta för att undvika stillestånd eller haveri för att man inte bytt filter eller igensättning av kompressorer, kylsystem eller värmeväxlare.

Ett Velum AIR XL paket består av 45 ark. Någon krona om dagen för att skydda dina investeringar.

Finns i 5 bredder:
600 mm – 500 mm – 400 mm – 300 mm – 200 mm

Velum Air XL

Installation

Velum Installation

Byte

Velum Byte

TELEFON

0320-740 10

TELEPHONE

0320-740 10