Nonwoven för kabel

Nonwoven används som ”binding, bedding, barrier och separation”-band

Den finns olika kvalitéer av nonwoven så som standard, förstärkt och laminerad

Dessa band skärs till kundens önskemål och levereras som kakor eller korslagt på spolar.

Vi arbetar med industrins ledande råvaruleverantörer för att kunna hålla ett så komplett program av produkter som möjligt.

TELEFON

0320-740 10

TELEPHONE

0320-740 10